jin + dana |  info

Prabal Gurung F/W 18 Campaign 

 


photographers/directors : jin + dana
video editing: jin + dana
art direction: david moran
styling: aeri yun
models: diya prabhakar, he cong, hyun ji shin, kanta, varsha thapa
m/u: sandy nicha
hair: deepti sadhwani
Prabal Gurung F/W 2018 Campaign | Look 4 from Dana Nico Di Courci on Vimeo.


AQQ